Elsikkerhet

M-TEK er din naturlige støttespiller i elsikkerhetsarbeidet. Vi bidrar med nødvendig kompetanse og utstyr for å oppdage avvik før det skjer noe uønsket!

Brannstatistikker fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser at alt for mange branner i Norge har sin årsak i elektriske feil og mangler. Det elektriske anlegget i bygninger har normalt ikke hatt den oppmerksomheten den burde for å forebygge feil.

Eier og bruker har ansvar for elsikkerheten

”Eier og bruker av anlegg som omfattes av denne forskrift skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegg til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene…”.
(Utdrag av forskrift for elektriske lavspenningsanlegg).

La oss undersøke elsikkerheten hos deg Ta kontakt