Feil på varmekablene?

Har varmekablene dine sluttet å virke? Vi finner feilen og får varmen tilbake. M-TEK utfører feilsøking og reparasjon av innen- og utendørs varmekabler i hele Norge.

M-TEK feilsøker og reparerer alle typer varmekabler

  • nedstøpte varmekabler innendørs (Bad, gang, etc)
  • utvendige anlegg for snøsmelting
  • varmekabler for frostsikring
  • varmekabler benyttet i olje- og prosessindustri

Vi har i over 25 år utviklet feilsøkingsmetoder som gjør oss i stand til nøyaktig å lokalisere feil på varmekabler, varmematter og snøsmeltingsanlegg. Ved å søke opp brudd eller jordfeil, samt utføre en avgrenset skadeutbedring, oppnås store besparelser økonomisk og tidsmessig. Vår mangeårige erfaring på området resulterer i at vi har en meget høy løsningsgrad på oppdrag, d.v.s. at vi lykkes med å begrense skadene til et minimum.

Vi utbedrer også følgeskader, som for eksempel flislegging og reparasjon av membran o.s.v. Enkelt forklart kan vi i de aller fleste tilfeller utføre reparasjonen fra A til Å – du får én oppdragsgiver å forholde deg til!

M-TEK har autorisasjon som elektroentreprenør. Denne autorisasjonen fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er nødvendig for å kunne utføre reparasjoner av varmekabler.

Kontakt -

Skjema for uforpliktende prat