Hjem/Artikler/Generelt/Hva koster det å legge nye varmekabler?

Hva koster det å legge nye varmekabler?

bilde av baderom som trenger nye varmekabler

Det kan fort bli kostbart å legge nye varmekabler, derfor vil en reparasjon av eksisterende kabel ofte være et langt bedre alternativ.

Materialkostnader, installasjonsarbeid og eventuelle gulv- eller veggreparasjoner, kan bidra til høye totalkostnader når man legger nye varmekabler. Dette gjelder spesielt for ettermontering, der eksisterende overflater må fjernes.

Derfor er reparasjon ofte en smartere løsning.

Kostnadseffektivt valg

Utskifting av varmekabler kan gjerne fremstå som den eneste løsningen når kablene begynner å vise tegn til skade eller feil. M-TEK tilbyr en alternativ løsning som innebærer å reparere varmekablene der de ligger, uten å måtte rive opp gulv eller vegger.

Dette reduserer kostnadene ved prosjektet ganske betydelig, fordi det kun krever et lite inngrep i gulvet. Ved hjelp av spesialutstyr og spesialkompetanse, vil en måletekniker fra M-TEK kunne lokalisere nøyaktig hvor kabelen er skadet, uten å åpne gulvet. Deretter vil vi lage et lite hull i gulvet, reparere kabelen og legge tilbake støp, membran og gulvdekke.

Dette er ikke bare en rimeligere løsning, men den er også langt bedre for miljøet.

Miljøvennlig tilnærming

Utskiftning av hele varmekabelsystemet fører til unødvendig avfall og økt bruk av ressurser. M-TEK’s reparasjonsløsning minimerer både selve inngrepet og avfallsmengden. Ved å beholde de eksisterende varmekablene og gjøre nødvendige reparasjoner på stedet, bidrar du til å redusere karbonavtrykket og fremme bærekraftig praksis.

Skal vi redusere miljøavtrykket for fremtiden er vi nødt til å tenke kvalitet, gjenbruk og reparasjon, også når det gjelder varmekabler.

Prosessen med reparasjon går også veldig mye raskere enn renovering.

Tidsbesparende alternativ

Når du skal legge nye kabler må gulv rives opp, gamle kabler fjernes, og nye installeres. Dette er en tidskrevende prosess som gjør badet utilgjengelig over lengre tid.

Ved å reparere varmekablene direkte på stedet, unngår man den lange ventetiden forbundet med en full utskifting. Selve reparasjonen gjøres gjerne på bare en dag.

Konklusjon

M-TEK setter en ny standard for effektivitet, kostnadsbesparelser og miljøvennlighet når det gjelder varmekabelreparasjon.

Våre teknikere bistår privatpersoner, bedrifter, borettslag og forsikringsselskap i hele Norge. Vurderer du å skifte varmekabler kan du ta kontakt med oss først, så vil vi hjelpe deg med å vurdere om en reparasjon kan være en bedre løsning.

Det trenger ikke å være så kostbart å få varmen tilbake.

Se våre anmeldelser

Vi har mer enn 3000 referanser på våre oppdrag og er stolte over at våre kunder gir oss 5,6 poeng av 6 på totalopplevelsen på leveranse!