Hjem/Tjenester/Termografi

Termografi

termografi

Termografering av det elektriske anlegget gjør at man oppdager og får kontroll på varmeutvikling og mulig brannfare på et tidlig tidspunkt. Dette kan være svært kostnadsbesparende, og hjelper deg med å unngå driftsstans og farlige situasjoner.

HMS-planen din er ikke komplett uten termografi

Bedrifter og institusjoner bruker termografering som en del av internkontrollen sin. Da er det viktig å ha en aktør som er sertifisert, og som har erfaringene til å avdekke feil raskt og presist. På den måten får du rettet opp avvikene med enkle grep, og har sikret trygghet for eiendom, mennesker og verdiobjekter.

Vi har DNV-sertifiserte termografører

M-TEK har meget god innsikt i elektrotermografi. Våre ansatte er oppdatert på termografilære og praktisk termografering, og har mye praktisk trening i å avlese termogram, gjøre nøyaktige analyser og levere tiltaksforslag som er til det beste for din virksomhet.

Hvordan utføres termografering?

Når du bestiller termografering, møter vi opp ved ditt anlegg med vårt høyoppløselige termografikamera. Dette er et infrarødt varmesøkende kamera som fanger opp varmestråling fra alle typer objekter. På denne måten kan en øvet termografør finne steder med en uheldig varmeutvikling. Disse funnene blir deretter analysert, og eventuelle farer for brannutvikling avdekkes. I etterkant vil du motta en rapport og anbefalte tiltak.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på termografering av dine eltavler

Slik fungerer termografikameraet

Alle objekter utstråler infrarød energi basert på et objektets temperatur. Ved økte temperaturer stiger den infrarøde strålingen, og det er disse forskjellene vi kan måle. Et termografikamera er egentlig en IR detektor som omsetter stråleverdiene til farger i et termogram av et objekts overflate. Det er dette termogrammet våre termografører kan analysere for å avdekke uregelmessigheter.

Level og span

Justering av level og span i kameraet er avgjørende for om IR bildet viser all temperaturinformasjon objektet inneholder. Span bestemmer hvor stor del av det totale temperaturområdet som skal vises, og level angir hvor i temperaturområdet span skal plasseres.

Riktig kompetanse på hvordan dette fungerer, i tillegg til å kjenne utstyret godt er noen av nøkkelfaktorene for å utføre en korrekt analyse. Mangler man kunnskap om dette risikerer man å miste avgjørende informasjon.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud på termografi

Se våre anmeldelser

Vi har mer enn 3000 referanser på våre oppdrag og er stolte over at våre kunder gir oss 5,6 poeng av 6 på totalopplevelsen på leveranse!

Ingen tjenester å vise akkurat nå...