Hjem/FAQ

FAQ

Utføres feilsøking og reparasjon på samme dag?

Ja, for å slippe ekstra reisekostnader blir feilsøking og reparasjon i de aller fleste tilfeller utført på samme dag.

Hvor lang tid tar det å reparere en varmekabel?

En gjennomsnittlig skade er feilsøkt og utbedret på ca. en halv dag.

Hva koster det å få varmekabelen reparert?

Fra ca. 5 000,- + mva. Prisen avhenger av lokasjon, og hvor stor skaden er.

Hvor stort hull må hugges opp for å kunne reparere?

Det avhenger av omfanget av skaden, normalt trenger vi 10x20cm. Det minste hullet vi må ha for å kunne reparere er ca. 5x10cm.

Blir flisene ødelagt?

Om man har ekstra fliser liggende eller om flisene er mulig å skaffe, så pigger vi i stykker flisene over skadepunktet.

Hva om man ikke har reservefliser?

Om man ikke har ekstra fliser, kan vi forsøke å ta opp flisene. Vi har utviklet et verktøy for dette, og tar opp ca. 8 av 10 hele. Kvaliteten på flis og lim er avgjørende for om dette lykkes.

Hvem ordner med flisene etter reparasjonen?

M-TEK kan bistå med dette, men om man ønsker å gjøre det selv, så er det helt ok for oss.

Blir membranen ødelagt?

Om det er bunnmembran i gulvet vil ikke den berøres. Er det toppmembran må man gjennom den for å kunne reparere varmekabelen.

Kan man reparere membranen?

Ja, om membranen er av normal kvalitet kan vi reparere membranen.

Kan alltid varmekabelen repareres?

Ja i ca. 95 % av tilfellene. I noen få tilfeller er skadene så store og omfattende at det ikke er mulig å reparere.

Hva om varmekabelen ikke kan repareres?

Om det ikke er mulig å reparere varmekabelen kan M-TEK tilby et lavtbyggende gulv med ny varmekabel og nye fliser. Denne løsningen bygger 0-2 cm på eksisterende gulv. Byggehøyde avhenger av membranløsning på eksisterende bad. I spesielle tilfeller der ekstra byggehøyde ikke er mulig, finnes andre effektive løsninger som gjør at man i de aller fleste tilfeller unngår rivning av eksisterende gulv.

Hva om det kun er feil i termostaten?

Våre teknikere har alltid med seg nye termostater, så da monterer vi bare en ny med det samme.

Feilsøker/reparerer dere utvendige snøsmelteanlegg?

Ja. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Garanti/reklamasjon?

M-TEK har inntil 5 års reklamasjonsrett iht. Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere [håndverkertjenesteloven]

Hva menes med kraftkabel?

I hovedsak alle nedgravde strømkabler både til høy- og lavspentanlegg. Eks: Høyspentkabler tilhørende nettselskaper, forsyningskabler til boliger og industri m.m., kabler til veilysanlegg, kabler for utelys osv.

Utfører dere feilsøking og reparasjon av kraftkabler?

Vi utfører i hovedsak feilsøking. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Hva er termografi?

Termografi er en kontroll av et belastet elektrisk anlegg hvor man bruker et varmesøkende kamera for å se om anlegget har svake punkter som i mange tilfeller gir seg utslag i unormale temperaturer. Eksempelvis dårlig tilskrudde kontaktpunkter, feil ved komponenter i el-anlegget osv. På den måten kan feil som ellers ville kunne fått alvorlige konsekvenser oppdages på et tidlig tidspunkt og utbedres før f.eks. brann, driftsstans e.l. oppstår.

Når bør termografering gjennomføres?

Som hovedregel på et tidspunkt hvor el-anlegget er tilstrekkelig belastet. For eksempel vil et el-anlegg som i tillegg til belysning også sørger for oppvarming ha mest belastning i kjølige perioder. Et elanlegg som også forsyner kjøleanlegg er kanskje mest belastet i varme perioder. Dette må vurderes i hvert tilfelle.

Hvor ofte bør jeg termografere el-anlegget mitt?

Det varierer med type anlegg. Dette må risikovurderes og skal være en del av det overordnede internkontrollsystemet i bedriften/organisasjonen. Risikovurdering er enkelt forklart en vurdering av sannsynligheten for at feil oppstår og konsekvenser dersom feil oppstår. FG-skadeteknikk som er en del av Finans Norge Forsikringsdrift har en oversikt over type anlegg og hva de anbefaler av kontrollintervaller her.

Har dere sertifiserte termografører?

Ja vi har flere erfarne termografører som er sertifisert iht. NEK 405-1.

Referanser

Vi har mer enn 3000 referanser på våre oppdrag og er stolte over at våre kunder gir oss 5,6 poeng av 6 på totalopplevelsen på leveranse!

Utbedret jordfeil på varmekabel i badegulv på en effektiv og profesjonell måte. En hyggelig fagmann kombinert med lavere pris enn forventet gir fem stjerner.

– Petter Skaraas

M-Tek AS er best i klassen. Brukte de til bad nr 2 hvor varmekablene sluttet å virke. De fant feilen og alt ble rettet. Punktlige og veldig fint arbeid. Når de var ferdig med jobben ble alt ryddet og vasket. Topp service og hyggelig reparatør.
Kan gi de beste anbefalinger.

– Gunn Gomnæs

Fikk utbedret varmekabler på bad i 2017. Ved hjelp av varmesøkende kamera klarte de å lokalisere feilen og utbedre ved å kun ta opp én flis. Etter sluttført arbeid fikk jeg en utfyllende rapport om hva som var gjort.

Nå, tre år etter, var denne rapporten blitt borte for meg, men ved å kontakte M-TEK ble denne sendt på mail etter kort tid. Imponerende service.

– Andreas Wiborg

Veldig bra utført reparasjon av varmekabel. I løpet av fire timer ble det utført feilsøking på varmekabel, opphugging av gulv, innskjøting av "kabelmuffe", igjenmuring av gulv, fuging av flisene og montering av ny varmekabeltermostat.

– Geir Hokholt

Meget god opplevelse. Hadde kviet meg i måneder for å ta tak i badet som var relativt nytt. M-tek kom og repparerte skaden, påviste garanti sak på varmekabelen og tok seg av hele reeklamasjons prosessen og fakturerte produsenten av kabelen direkte.

Tre beskrivende ord: Dyktige - Smidige og knallservice!

– Stefan Sjøgren
Positivt: 
Kvalitet, Profesjonalisme, Punktlighet

 

Reparerer brudd i varmekabler. Brøyt opp 3 små fliser og fikset ferdig. Vi er veldig fornøyd med å få ett varmt baderomsgulv igjen og at vi slapp å legge alt nytt. Dette var miljøvennlig.

– Line Katrin Rødseth
Positivt: 
Kvalitet, Profesjonalisme, Punktlighet,
Responsivitet, Verdi
 

Reparerte to jordfeil på varmekablene mine, nå er alt i orden til en brøkdel av prisen det ville kostet og legge nytt gulv og nye kabler ! Tusen takk for vel utført arbeid 🙂

 

– Kåbbåilaila
Se våre anmeldelser