Hjem/Artikler/Generelt/Jordfeilbryter utløst

Jordfeilbryter utløst

jordfeilbryter utløst på kurs tre

Når jordfeilbryter er utløst, kan du ha feil på apparater eller elektrisk anlegg. Vi forklarer hva du må gjøre nå.

Dersom jordfeilbryteren har slått ut er det noen ting du bør gjøre med en gang, for å sikre at det ikke oppstår alvorlig fare for liv og eiendom.

Men hva er egentlig jording, og hvorfor er det viktig?

Jording – kort forklart

Jordfeil er en lekkasje av strøm som opptrer når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordede anleggsdeler. Det er denne lekkasjen som er farlig, fordi den kan føre til elektrisk støt, varmeutvikling eller liknende.

Jording er en metode for å sikre at mennesker unngår elektrisk støt, og apparater/anleggsdeler unngår kortslutning. Jordingen sørger for at elektrisiteten går til jord istedenfor gjennom et menneske eller maskin dersom uhellet skulle være ute.

En jordfeil kan gjerne oppstå:

  • · I eksternt elektrisk utstyr (kaffetrakter, vannkoker e.l.)
  • · I fast installasjon (varmekabler, varmtvannsbereder e.l.)
  • · Dersom du treffer en ledning når du spikrer / skrur i en vegg

Når jordfeilbryteren er utløst bør du derfor begynne med å finne ut hvor feilen ligger.

Dette gjør du når jordfeilbryter har slått ut

Dersom du mistenker at det er en jordfeil i ditt elektriske anlegg, er det noen ting du bør gjøre med en gang:

  1. Gå til sikringsskapet og slå av alle sikringer, med unntak av hovedsikringen.
  2. Slå inn jordfeilbryteren igjen, og koble på en og en sikringskurs til jordfeilbryteren slår ut på nytt. Du har nå funnet kursen som har jordfeil.

Dersom du har et nyere sikringsskap (etter 2010) der alle kurssikringene har eget jordfeilvern, såkalte jordfeilautomater, vil kun den berørte kursen være slått ut.

Har du ikke riktig formell kompetanse til å håndtere strøm, bør du nå kontakte profesjonelle og holde deg unna det berørte området, frem til elektriker har klarert det for bruk igjen.

Ligger feilen i varmekabelanlegget vil vi i M-TEK kunne hjelpe deg.

Jordfeil i varmekabler

Når jordfeilen ligger i varmekabelanlegget, kan dette i mange tilfeller løses med en punktreparasjon. Det vil si at vi måler oss frem til det nøyaktige stedet hvor feilen ligger, før vi åpner et lite område i gulvet og reparerer feilen der den er.

En typisk årsak til feil er at det har oppstått et brudd i isolasjonen til varmekabelen, som gir en lekkasje.

Etter at jordfeilen er utbedret setter vi eventuell membran tilbake i original stand. Dersom du har reserveflis, eller om vi kan legge tilbake den/de originale flisene, så gjør vi det. Kan vi ikke det, så finnes det andre gode løsninger vi kan bruke.

OBS. En jordfeil kan føre til alvorlige skader på liv og helse. Rådfør deg alltid med fagfolk dersom du ikke har riktig kompetanse til å håndtere elektriske anlegg.

Se våre anmeldelser

Vi har mer enn 3000 referanser på våre oppdrag og er stolte over at våre kunder gir oss 5,6 poeng av 6 på totalopplevelsen på leveranse!