Hjem/Artikler/Generelt/Måle motstand i varmekabler

Måle motstand i varmekabler

ohms lov kalkulator retro

Ved å måle motstand i en varmekabel kan man si noe om tilstanden til kretsen. Dette er en av flere nyttige målemetoder for å avdekke feil og skader.

Men hva er egentlig motstand?

Georg Simon Ohm (1784-1854) er en tysk fysiker som forsket på forholdet mellom spenning, strøm og motstand (resistans). Han er kreditert for å ha formulert Ohms lov, som brukes til å beregne forholdet mellom nettopp spenning, strøm og resistans.

Ohm symboliseres med den greske bokstaven Omega (Ω) og Ohms lov er formulert som U = I x R. For oss som driver innen elektro er denne loven på mange måter like grunnleggende som Einsteins relativitetsteori er for fysikere.

Kjenner du to av de tre verdiene spenning, strøm eller resistans, kan du bruke Ohms lov til å beregne den tredje verdien. Derfor er Ohms lov spesielt nyttig for beregning av strømkretser.

Alle materialer motstår elektrisk strøm til en viss grad, og vi deler vanligvis i to kategorier, ledere og isolatorer. En leder er materiale som gir svært lite motstand, slik at elektroner kan bevege seg. Typiske eksempler på dette er kobber, gull og aluminium.

Isolatorer har høy motstand og begrenser derfor elektronflyten. Dette vil typisk være materialer som gummi, glass og plast.

Endring i ledernes motstand

Mange elektriske komponenter, som eksempelvis varmekabler, har en fast resistensverdi. Dersom vi måler at resistansen er høyere enn verdien som er angitt for kabelen, kan en forklarende årsak være at det finnes en skade på kabelen (lederen).

Det kan være mange grunner til at skaden har oppstått, men alle ledere gir fra seg en viss grad av varme. Derfor kan forhøyet motstand i et skadested føre til overoppheting i skadestedet som igjen kan føre til brudd i kabel eller i verste fall brann, dersom skadestedet er i kontakt med brennbart materiale.

Endring i isolasjonsmotstand

Dersom kabelen er helt i orden, skal man måle uendelig motstand mellom leder og jording i kabelen. Dersom denne motstanden er mindre enn uendelig, gjerne ned mot null Mohm, indikerer dette svekkelse i isolasjonsmaterialet mellom varmetråd (leder) og kabelens jording.

Dette kan skyldes mekanisk skade (f.eks. tråkkeskade), fuktinntregning eller lignende.

Strøm og sikkerhet

Når varmekablene har sluttet å virke, kan det være fristende å lese seg litt opp og forsøke å finne feilen selv. Derfor er det viktig for oss å presisere at det ikke er lov til å jobbe med det elektriske anlegget, dersom du ikke har riktig formell kompetanse. Risikoen for skade på mennesker og verdier er høy.

Her i M-TEK er vi spesialisert på nettopp feilsøking og reparasjon av varmekabler. Vi har utviklet metoder for effektivt å lokalisere skader og reparere en varmekabel lokalt, uten å rive opp hele gulvet.

Både elektrikere, forsikringsselskaper og privatpersoner bruker oss til å løse denne typen problemer daglig, over hele landet.

Det er helt unødvendig å risikere liv og helse for noe som vi kan fikse for deg. Har du problemer med gulvvarmen, så ta kontakt og spør oss om råd. Vi hjelper deg gjerne med en fagmessig reparasjon.

Se våre anmeldelser

Vi har mer enn 3000 referanser på våre oppdrag og er stolte over at våre kunder gir oss 5,6 poeng av 6 på totalopplevelsen på leveranse!