Hjem/Artikler/Generelt/Slik finner vi de skjulte skadene på varmekabler

Slik finner vi de skjulte skadene på varmekabler

Fjerner flis for å reparere varmekabler
Vi fjerner en flis for å reparere varmekablene der feilen ligger

Hvordan er det mulig å reparere varmekabler uten å fjerne hele støpen? Vi forklarer prosessen.

Reparasjon av varmekabler krever både kunnskap, erfaring og spesialutstyr, og vi opplever at mange er nysgjerrige på hvordan dette fungerer. Nå trenger du ikke lenger å lure, for vi skal forklare hele prosessen.

Reparasjon av varmekabler – steg for steg.

Det første vi gjør er å demontere termostaten, siden varmekabelen som kommer opp av gulvet stort sett ender opp der. OBS. Ikke prøv dette selv. Tukling med termostaten kan medføre livsfare, og demontering må kun gjøres av fagkyndige.

Når termostaten er åpnet måler vi varmekabelens gjennomgang og isolasjonsmotstand, slik at vi kan bekrefte eller avkrefte om feilen ligger i selve varmekabelen.

Dersom feilen ligger i kabelen kan vi ved hjelp av spesialkompetanse og et utvalg av nøyaktige måleinstrumenter, avmerke det nøyaktige feilpunktet på gulvet. Når skadepunktet på gulvet er lokalisert, utfører vi vanligvis utbedring med det samme, slik at vi sparer kunden for ekstra oppmøtekostnader.

Selve utbedringen gjøres så kirurgisk som mulig for å begrense inngrepet til et minimum. I svært mange tilfeller vil ikke det opphugde hullet være større enn 40×20 cm. Mange bad har også toppmembran, og den må brytes for å kunne reparere varmekabelen. Vi har reparert membraner i over 20 år, så vi har god kompetanse og erfaring med å reparere dette. Gulvet blir helt tett når vi er ferdige.

Dersom du ikke har ekstra fliser liggende, vil vi forsøke å ta opp flisen hel. Om vi lykkes med dette avhenger av kvaliteten på flis og lim. Vi klarer å redde flisene i rundt 80 % av tilfellene. I tilfellene hvor dette ikke er mulig, vil vi komme med forslag til alternative løsninger.

Når varmekabelen skal repareres, benytter vi skjøtemateriell vi etter mange års erfaring vet er egnet til å gi en varig god kabelskjøt. Deretter måler og tester vi kabelen, slik at vi får sjekket at alt er helt i orden.

Etter varmekabelen er reparert og skadepunktet støpt igjen, måler vi varmekabelen en siste gang, før vi kobler den til på termostaten.

Bra for miljøet, lommeboken og tiden din!

Metodikken vi har utviklet er veldig effektiv, slik at reparasjonen i de fleste tilfeller er gjort på én dag. Derfor blir nedetiden på badet helt minimal, sammenlignet med fullstendig utskifting av kabel, som krever både de-/remontering av sanitærutstyr, meisling, legging, støpning, flislegging m.m.

Lokal reparasjon eller partiell utbedring som vi pleier å uttrykke det, er også langt rimeligere enn utskiftning. Dette utstrakte fokus på å begrense skadeomfanget vil du derfor i stor grad merke på lommeboken. Samfunnsøkonomisk er det også.

I tillegg er inngrepet såpass lite at det har tilnærmet ingen negativ miljøpåvirkning. Det mest miljøbelastende man kan gjøre er å rive og gjenoppbygge. Ved lokal reparasjon slipper man å ta opp, transportere og deponere massene som ligger i gulvet og evt. vegger. Når vi reparerer, lar vi massene ligge urørt der de er, så man unngår negativ miljøkonsekvenser fra avfall, nye materialer og mye kjøring. Det kan ikke bli mer bærekraftig enn det!

Kontakt oss når hele eller deler av gulvet har blitt kaldt. Vi får varmen tilbake kjapt og effektivt, – i hele landet.

 

Se våre anmeldelser

Vi har mer enn 3000 referanser på våre oppdrag og er stolte over at våre kunder gir oss 5,6 poeng av 6 på totalopplevelsen på leveranse!