Feil på kraftkabler

M-TEK er et av få private selskaper med nødvendig måleteknisk kompetanse og instrumentering for å feilsøke på alle typer kraftkabler (høy- og lavspent). M-TEK tar oppdrag i hele Norge.

Vi har et etablert samarbeid med flere everk som har sett det lønnsomt å kjøpe feilsøkingstjenesten ved behov i stedet for å sitte med kostbar måleutrustning og personell. M-TEK kan skreddersy en beredskapsordning som sikrer rask utrykning. Naturlige kundegrupper er elverk, industri, elektroentreprenører, eiendomsselskaper, offentlige etater m.fl.

Vi har også kvalifiserte medarbeidere til å foreta reparasjoner av kraftkabel.

Noen eksempler av feilsøk på kraftkabel:

  • Lavspent tilførselskabler til-, og mellom lysmaster og annet utstyr
  • Stikkledning inn til bolig, samt strømtilførsel mellom bygninger
  • Skjulte kabler i vegger, gulv og tak i bygninger
  • Høyspent kabler for netteiere og industri